Hoeveel uren in te kopen?

Hoe bepaal je hoeveel uren je moet inkopen bij Topthesis? Als je hulp wilt bij je hele scriptietraject, dan kun je zelf inschatten dat je er niet komt met 5 uur. Maar voor een check van je plan van aanpak is 10 uur weer veel te veel. Het ligt aan de kwaliteit van je wat je al geschreven hebt, maar ook aan hoe goed je de aanwijzingen van je persoonlijke scriptiebegeleider opvolgt, hoeveel uren nodig zijn om jouw scriptie tot een goed einde te brengen. Na een eerste sessie, waarin je samen met je begeleider de stand van zaken doorneemt, kan deze een reële schatting maken van het aantal benodigde uren.