Scriptiegroep

Vind je het moeilijk om jezelf te motiveren? Heb je vooral steun nodig bij de laatste loodjes van je scriptie? Of vind je een-op-een begeleiding simpelweg te duur? Dan is de scriptiegroep misschien iets voor jou.

Topthesis organiseert enkele keren per jaar een scriptiegroep. Bij voldoende deelname (minimaal 3 en maximaal 4 studenten) vindt deze doorgang. In de scriptiegroep werk je, onder begeleiding van een Topthesisbegeleider, aan je scriptie. In de scriptiegroep kun je je vragen stellen, krijg je tips en is volop gelegenheid om van en met je scriptiegenoten te leren.

Met een begeleider van Topthesis kom je wekelijks, op een vast tijdstip, bij elkaar op de meest handige locatie voor iedereen in de groep. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk bij jou in de stad te doen. Tijdens deze bijeenkomst van een uur geeft de begeleider iedereen individueel feedback, bespreken we gezamenlijk de problemen waar je tegenaan loopt en maken we afspraken voor de volgende keer.

Kosten: € 89 euro per maand.

Hiervoor krijg je:

  • een persoonlijk intakegesprek,
  • 4 keer per maand een bijeenkomst met je Scriptiegroep en de begeleider van Topthesis,
  • onbeperkt korte vragen stellen aan je scriptiebegeleider per email.