Cursus scriptiebegeleiders

Kennis veroudert steeds sneller. Wat vandaag relevante kennis is, is binnen drie jaar achterhaald. Om studenten voor te bereiden op de beroepspraktijk, is het belangrijk een reflectieve houding en onderzoekend vermogen te ontwikkelen. Met deze competenties zijn professionals in staat de beroepspraktijk te verbeteren en vernieuwen. Op de meeste hogescholen en universiteiten wordt de opleiding afgesloten met het schrijven van een scriptie. Dit is de proeve van bekwaamheid, waarin studenten moeten aantonen over deze competenties te beschikken. De eisen verschillen echter per opleiding. Met name in de HBO-bacheloropleidingen lopen, onder andere gevoed door de discussie over hoe academisch de scriptie moet zijn, de eisen uiteen. Voor veel studenten liggen de eisen te hoog en wordt het schrijven van een scriptie een lijdensweg. Voor de docenten is de begeleiding van met name deze groep studenten een worsteling. 

Voor afstudeerdocenten van hogescholen en universiteiten biedt Topthesis verschillende leertrajecten aan. Ook zelfstandig werkende professionals die de ambitie hebben studenten te begeleiden, kunnen bij Topthesis terecht.  

Voor professionals die studenten (willen gaan) begeleiden heeft Topthesis meerdere trajecten ontwikkeld:

  • Cursus van zeven tweewekelijkse bijeenkomsten waarin deelnemers kennis opdoen over de benodigde onderzoeks-, schrijf- en persoonlijke vaardigheden en wat dit vraagt van de afstudeerbegeleider. Wenselijk is om deze cursus parallel te laten lopen aan de eigen afstudeerbegeleiding. De cursus wordt gegeven voor groepen van circa 8 tot 12 deelnemers.
  • Intensief leertraject waarin deelnemers individueel of in groepsverband (3 tot 4 personen) een onderzoeksvoorstel of kleinschalig praktijkgericht onderzoek uitvoeren op basis van een grondige probleemanalyse. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats. Gedurende circa acht maanden werken deelnemers aan dit project, zowel buiten de bijeenkomsten als in werksessies tijdens de bijeenkomsten.  Dit leertraject is bedoeld voor maximaal 8 deelnemers. 
  • Individueel maatwerktraject. Als zelfstandige aan de slag met scriptiebegeleiding of eigen vaardigheden verbeteren? Als deelnemer werk je aan je feedbackvaardigheden aan de hand van bestaande casussen, reflecteer je op je eigen voorkeursstijlen en verwachtingen en doe je kennis op over verschillende eisen die aan de afstudeeropdracht gesteld worden en waar de criteria in een scriptie uit af te leiden zijn

Liever een workshop of presentatie? Ook dat kan. Vraag gerust naar de mogelijkheden bij Topthesis.