Theoretisch kader opbouwen

Het theoretisch kader is het resultaat van literatuuronderzoek naar bestaande theorieën over het onderwerp dat je gaat onderzoeken. Het is een verdieping van wat in je vooronderzoek al naar voren is gekomen. Het theoretisch kader is als het ware de bril waardoor de onderzoeker naar de aspecten van zijn eigen onderzoek kijkt. De kernbegrippen uit de probleemstelling en hun onderlinge relaties worden hier gedefinieerd en verschillende relevante theorieën worden met elkaar vergeleken. 

Voor wo-studenten geldt dat er een conceptueel model gekozen moet worden, van hbo-studenten wordt dat niet in elke opleiding verwacht. Dat geldt ook voor het theoretisch gehalte: in sommige hbo-opleidingen wordt een gedegen literatuurverkenning verwacht, maar hoeft dit niet per se te gaan over de wetenschappelijke theorieën. De student moet dan een beeld geven van de stand van zaken op basis van vakliteratuur en de context beschrijven waarin het onderzoek plaatsvindt.

Het theoretisch kader is voor veel studenten een van de lastigste hoofdstukken van de scriptie. Hoe vind je betrouwbare, relevante en actuele bronnen? Wanneer heb je genoeg literatuurbronnen? En wanneer is het te weinig? Hoe verwerk je alle informatie in een logisch geheel dat past bij jouw onderzoek? Voor veel onderwerpen geldt dat er heel veel informatie te vinden is. Dan kan het moeilijk zijn om bij het onderwerp te blijven en het overzicht te houden. Alles lijkt relevant voor je onderzoek. Of er is juist weinig over je onderzoeksonderwerp te vinden. Topthesis helpt je bij het maken van een zoekplan en het stap voor stap opbouwen van je theoretisch kader.

Ga naar: