Schrijfstijl

Voor het schrijven van een scriptie gebruik je een andere schrijfstijl dan in je mails of apps naar vrienden, maar ook anders dan in een column of een artikel in een tijdschrift. Soms krijgen studenten te horen dat ze zakelijker en objectiever moeten schrijven. Er wordt bijvoorbeeld in de ik-vorm geschreven of een aanname gedaan die niet met een bron onderbouwd is.

Je mag in een onderzoeksrapport woorden gebruiken als hoog, laag, smal, breed, groot, klein, mooi, belangrijk of relevant, mits je dit uitlegt. In de discussieparagraaf van je slothoofdstuk mag je jouw persoonlijke mening geven. Ook hier geldt: mits je die onderbouwt. De feedback om zakelijker te schrijven zorgt er nog weleens voor dat studenten onnodig ingewikkelde zinnen gaan schrijven en de lezer daardoor niet meer meenemen in het verhaal. Veel voorkomende fouten zijn het gebruik van overbodige woorden, verkeerde interpunctie, zinnen aan elkaar lijmen, geen overgangen tussen zinnen en alinea’s, een overdaad aan passieve zinnen. Hiermee kunnen we jou helpen. En we kunnen je helpen bij het correct verwijzen naar bronnen. Daar bestaan heel veel misverstanden over namelijk. 

Ga naar: