Planning en organisatie

Nu de afstudeerfase is aangebroken, vallen de opgebouwde routines weg: geen colleges, practica en tentamens meer. Heb je een bijbaantje of een afstudeerstage in een bedrijf, dan vraagt dat extra veel zelfdiscipline om tijdig aan je scriptie te beginnen, een planning te maken en deze ook te volgen.

Er is waarschijnlijk niemand die controleert of, hoe laat en hoe lang je aan je scriptie werkt, maar de deadlines zijn er wel. Maar ook de plek waar je aan je scriptie werkt kan jouw zelfdiscipline op de proef stellen. Afleiding ligt al snel op de loer, zoals meldingen op de smartphone. Het is dus zinvol voor jezelf eens kritisch na te gaan wat jou het meeste afleidt. Of misschien kun je je wel concentreren, maar niet lang. Zelfkennis en er met anderen over praten kunnen je helpen om je werkzaamheden goed te organiseren en dit zo concreet mogelijk in een werkplan vast te leggen. In de regel blijkt dat een realistische planning inhoudt dat je een ruime planning maakt; ook omdat je tijdens de uitvoering van het onderzoek met tegenslagen te maken krijgt en vertragingen oploopt waar je niet altijd invloed op hebt. Zo ben je voor het verzamelen van je gegevens vaak afhankelijk van anderen en neemt dit meer tijd in beslag dan je misschien vooraf dacht.

Topthesis helpt je bij het verkrijgen van inzicht wanneer jij het meest productief bent en het maken van een realistische planning.

Ga naar: