Onderzoeksvraag formuleren

Als je een onderwerp gekozen hebt, heb je nog niet meteen een goede onderzoeksvraag. Daarvoor is een vooronderzoek nodig. Het vooronderzoek helpt je om een goede onderzoeksvraag te formuleren en de relevantie van het onderzoek te verduidelijken.

In het hbo betekent dit dat je het praktijkvraagstuk, waar je opdrachtgever een oplossing voor wil, grondig gaat verkennen: je verzamelt informatie uit de organisatie door gesprekken met betrokkenen te voeren en interne documenten op te vragen. Ook ga je na wat er in de literatuur bekend is over het probleem en welke begrippen belangrijk zijn, zodat je je onderzoek (theoretisch) kan afbakenen.

In het wo gaat het om een theoretisch vraagstuk, waarbij je op zoek gaat naar het kennishiaat dat je met je uiteindelijke onderzoek gaat oplossen: je bestudeert literatuur over wat bekend is van het probleem en welke kennis nog ontbreekt. Dat leidt uiteindelijk tot een conceptueel model dat de samenhang tussen de begrippen laat zien die je gaat onderzoeken.

 

Ga naar: