Omgaan met dyslexie

Dyslexie is een hardnekkig probleem. Het lezen gaat niet zo snel en je hebt vaak meer tijd nodig bij het maken van een tentamen, opdracht of huiswerk. Het is belangrijk dat je begeleider van de hogeschool of universiteit weet dat de problemen die je tegenkomt in je afstudeeronderzoek breder kunnen zijn dan alleen het lezen en spellen.

Het uitvoeren van een spellingcheck in Word of het laten nalezen van wat je geschreven hebt, is meestal niet voldoende. Ook het aanbrengen van structuur in teksten, aanduiden van kernwoorden, onthouden van leerstof, samenvatten en een goede tijdsinschatting en -planning zijn aspecten die extra lastig (kunnen) zijn wanneer je dyslexie hebt.

Bij Topthesis begrijpen we de impact die dyslexie kan hebben op je onderzoek, het schrijven en je motivatie. We knippen de taken op in kleine deelstappen, geven uitleg en herhaling en laten je zien welke strategieën je kunt toepassen om een leesbaar en logisch geheel van je scriptie te maken.

Ga naar: