Conclusie & Discussie schrijven

Het laatste hoofdstuk, het einde in zicht. Toch is dit een van de hoofdstukken die de nodige tijd en denkwerk vragen, omdat hier duidelijk moet worden wat je onderzoek nu precies heeft opgeleverd en wat dit betekent. Vind je het lastig om van de resultaten los te komen? Moeite om hoofd- van bijzaken te scheiden en tot de kern te komen?

Het hoofdstuk met de conclusie en discussie vormt het sluitstuk van je scriptie en is als het ware het spiegelbeeld van het inleidend hoofdstuk. Je zou kunnen zeggen dat de inleiding breed begint en smal eindigt, omdat je toeschrijft naar het specifieke probleem waarnaar je onderzoek gaat doen. In het slothoofdstuk begin je juist smal door antwoord te geven op de onderzoeksvragen en eindig je breder door in de discussieparagraaf in te gaan op de betekenis daarvan voor de praktijk, het vakgebied of de wetenschap, zoals je in je inleiding hebt beschreven. Het slothoofdstuk bestaat uit drie delen:

  • de conclusie
  • discussie
  • aanbevelingen

In de conclusieparagraaf geef je antwoord op je onderzoeksvragen en herhaal je kort en bondig de resultaten per deelvraag en hoe je daaraan bent gekomen (je onderzoeksmethodologie). Probeer voor jezelf maar eens de drie belangrijkste bevindingen te noemen en geef aan op welke resultaten en/of literatuur je deze baseert. Het is belangrijk dat je nog niet je eigen interpretaties geeft van de betekenis van de resultaten, want dat volgt in de volgende paragraaf, de discussieparagraaf

Hier mag je juist meer loskomen van de resultaten en eigen interpretaties geven over mogelijke verklaringen voor de resultaten. Je onderzoek staat namelijk niet op zichzelf binnen jouw vakgebied. Waarom was het belangrijk om dit onderzoek te doen en wat betekenen de resultaten als je ze bekijkt vanuit het praktijkprobleem dat je in de inleiding hebt beschreven? Wat waren je verwachtingen en zijn die uitgekomen? Je houdt de conclusies van het empirisch onderzoek tegen het licht van het theoretisch kader dat je aan het begin van je scriptie hebt geschreven. Ook bespreek je hier kritisch de kwaliteit van je onderzoek (validiteit en betrouwbaarheid) en wat de beperkingen in het onderzoek waren. 

Tot slot geef je aanbevelingen mee. Dat kunnen aanbevelingen zijn die specifiek gericht zijn op hoe het probleem nu aangepakt kan worden en/of  suggesties voor vervolgonderzoek.

Topthesis helpt je jouw vaardigheden hierin te verbeteren en geeft je concrete tips mee om een goed onderbouwde conclusie en discussie te kunnen schrijven.

Ga naar: