Janneke Cellarius-weistra MSc

Janneke is in 2010 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze schreef haar scriptie over het onderwerp angststoornissen en depressie bij adolescenten. Al tijdens haar studie gaf ze huiswerk- en scriptiebegeleiding.

Na haar afstuderen heeft ze vijf jaar gewerkt als onderzoeksleider. De focus van het onderzoek was klanttevredenheid in de zorg, de focus van haar werkzaamheden het methodisch opzetten van onderzoeksprojecten, de data-analyse met SPSS en de schriftelijke rapportage van de resultaten. Na dit leerzame intermezzo is ze met veel enthousiasme en plezier aan de slag gegaan als scriptiebegeleider voor Topthesis.

Je doet het niet voor mij, je doet het voor jezelf. Dat is de afspraak die ik maak met studenten die ik begeleid bij het schrijven van hun scriptie. Afspraken die we maken, deadlines die we vaststellen; alles om jou te helpen. Andersom geldt: ik doe het niet voor mij, ik doe het voor jou. In een eerste kennismaking zoek ik samen met jou uit wat je van mij nodig hebt. Een stok achter de deur? Een klankbord? Een sparringpartner? Een raadgever? Een redacteur? In alle rollen en in alle fases van je scriptie kan ik je bijstaan. Samen gaan we voor een scriptie waar je trots op bent!